Logo
Lita & Mikro Løyper

Dei små løypene høver for mindre born, eller for dei som tykkjer dei store løypene vert for tøffe. Langs mikroløypa er det mogleg for foreldre å fylgje borna frå bakkeplan og hjelpe dei om nødvendig.


Dette området er hovudsakleg for born men vaksne kan og delta.


Mikro løypa er kun 1-2 meter høg og perfekt for mindre born og mens lita løype er 6-7 meter over bakkeplan og passar for born som ynskjer litt større utfordringar. Alle løypar avsluttast med ei zipline!